Kai Mobile | Số 3 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Mới nhất
12.200.000đ
Macbook Air 11" 2014

Hình thức:B

Màu sắc:Sliver

Bảo hành:FPT

 

13.000.000đ
Ipad Air 2 16GB

Hình thức:A+

Màu sắc: Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:FPT

Phụ kiện:Fullbox

 

9.000.000đ
Ipad Air 16GB 4G

Hình thức:New Open

Màu sắc: Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:FPT

Phụ kiện:Fullbox

 

4.200.000đ
IPHONE 4S

Hình thức:A

Màu sắc:Đen

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

4.200.000đ
IPHONE 4S

Hình thức:A

Màu sắc:Trắng

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

7.000.000đ
iPhone 5C

Hình thức:SEAL

Màu sắc:Hồng

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

6.900.000đ
iPhone 5C

Hình thức:SEAL

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:8Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

6.800.000đ
iPhone 5 32Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

6.600.000đ
iPhone 5 16Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

6.300.000đ
iPhone 5 16Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Black

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

8.900.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp
Phụ kiện zin + 400K

9.500.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A

Màu sắc:Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp
Phụ kiện zin + 400K

8.200.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A

Màu sắc:Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp
Phụ kiện zin + 400K

8.200.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A

Màu sắc:Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp
Phụ kiện zin + 400K

9.300.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp
Sạc cáp zin + 400K

8.900.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp
Sạc cáp zin + 400K

9.700.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp
Sạc cáp zin + 400K

9.900.000đ
iPhone 5S 32Gb

Hình thức:A+

Màu sắc:Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp

10.800.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:New Open

Màu sắc:Grays

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

11.000.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:New Open

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

11.500.000đ
iPhone 5S 16Gb

Hình thức:New Open

Màu sắc:Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

19.000.000đ
iPhone 6 64GB

Hình thức:A+

Màu sắc:Gold

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp

 

18.300.000đ
iPhone 6 64GB

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver, Grays

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sac, cáp

 

20.000.000đ
iPhone 6 128GB

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

13.200.000đ
iPhone  6  16G

Hình thức:A+

Màu sắc:Sliver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

Phiên bản:Lock

16.400.000đ
iPhone 6 16Gb ( New Open )

Hình thức:New Open

Màu sắc: Gold, Grays

Bộ nhớ: 16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

 

16.800.000đ
iPhone 6 16Gb ( SEAL )

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Grays, Sliver

Bộ nhớ: 16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

 

17.000.000đ
iPhone 6 16Gb ( SEAL )

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ: 16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

 

16.500.000đ
iPhone 6 64Gb ( New Open )

Hình thức:New Open

Màu sắc: Gold,Grays

Bộ nhớ: 64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc cáp

Phiên bản:Lock

18.300.000đ
iPhone 6 64Gb ( New Open )

Hình thức:New Open

Màu sắc: Grays

Bộ nhớ: 64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc cáp

19.800.000đ
iPhone 6 64Gb ( SEAL )

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Sliver, Gold

Bộ nhớ: 64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc cáp

Kho:Tạm hết

19.800.000đ
iPhone 6 64Gb ( SEAL )

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Grays

Bộ nhớ: 64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc cáp

21.000.000đ
iPhone 6 128Gb ( New Open )

Hình thức:New Open

Màu sắc:Gold, Sliver, Grays

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

Kho:Tạm hết

  • Hewlett-Packard
  • Palm
  • Sony
  • Canon
  • Apple
  • HTC
Design By wyloo ⤬ Powered By OpenCart ⤬ KAI Mobile © 2014