Kai Mobile | Số 3 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Hàng Mới Về
13.000.000đ
Ipad Air 2 Silver 4G 16Gb Seal

Hình thức:Seal

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Full

10.500.000đ
Ipad Mini 3 Silver 4G 16Gb (NewOpen)

Hình thức:New Open

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Full

8.400.000đ
Ipad 4 Silver 4G 64Gb (A+)

Hình thức:A+

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp...

9.500.000đ
Ipad Air Silver 4G 32Gb (A)

Hình thức:A

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp...

8.600.000đ
Ipad Mini Retina Gray 4G 32GB (A+)

Hình thức:A+

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp...

7.500.000đ
Ipad 4 Black 4G 32GB (B)

Hình thức:B

Màu sắc: Black

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp...

23.500.000đ
iPhone 6+ 128gb Gold (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

21.400.000đ
iPhone 6+ 64gb Gold (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.300.000đ
iPhone 6+ 16gb Gold (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.000.000đ
iPhone 6+ 16Gb Silver (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

17.800.000đ
iPhone 6+ 16Gb Gray (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

23.000.000đ
iPhone 6+ 128Gb Silver (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

20.500.000đ
iPhone 6+ 64Gb Gray (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

17.800.000đ
iPhone 6+ 16Gb Gold (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

16.900.000đ
iPhone 6+16Gb Gray (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

20.500.000đ
IPhone 6+ Gray 128gb (A)

Hình thức:(A)

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

20.200.000đ
IPhone 6+ Gold 64Gb (A)

Hình thức:(A)

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

19.100.000đ
IPhone 6+ Silver 64Gb (A)

Hình thức:(A)

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

16.800.000đ
IPhone 6+ Silver 16Gb (A)

Hình thức:(A)

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

14.200.000đ
Iphone 6+ Gray 16GB (A) Lock Sprint

Hình thức:(A)

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

3.500.000đ
Iphone 4s Đen 32GB (A)

Hình thức:A

Màu sắc: Đen

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

3.500.000đ
Iphone 4s Trắng 32GB (A)

Hình thức:A+

Màu sắc: Trắng

Bộ nhớ:32Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Fullbox

16.900.000đ
Iphone 6 Gold 16GB (SEAL)

Hình thức:(SEAL)

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

21.300.000đ
Iphone 6 Gold 128GB (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.800.000đ
Iphone 6 Gold 64GB (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.800.000đ
Iphone 6 Gray/Silver 64GB (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gray/Silver

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

16.700.000đ
Iphone 6 Gray/Silver 16GB (SEAL)

Hình thức:SEAL

Màu sắc: Gray/Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.500.000đ
Iphone 6 Silver 64Gb (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

18.300.000đ
Iphone 6 Gray 64Gb (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gray

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

16.000.000đ
Iphone 6 Gold 16GB (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gold

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

15.800.000đ
Iphone 6 Silver/Gray 16Gb (New)

Hình thức:NewOpen

Màu sắc: Gray/Silver

Bộ nhớ:16Gb

Bảo hành:12 tháng

Phụ kiện:Fullbox

19.200.000đ
Iphone 6 Silver 128Gb (A+)

Hình thức:(A+)

Màu sắc: Silver

Bộ nhớ:128Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

17.900.000đ
Iphone 6 Gray/Silver 64GB (A+)

Hình thức:(A+)

Màu sắc: Gray/Silver

Bộ nhớ:64Gb

Bảo hành:3 tháng

Phụ kiện:Sạc, cáp

  • Hewlett-Packard
  • Palm
  • Sony
  • Canon
  • Apple
  • HTC
Design By wyloo ⤬ Powered By OpenCart ⤬ KAI Mobile © 2014